23 خرداد, 1400
اخبار اطلاعیه ها جوملا 1.6.2 منتشر شد

جوملا 1.6.2نسخه امنیتی جوملا 1.6.2 منتشر شد. به گزارش تیم جوملا فارسی در این نسخه 8 مشکل امنیتی جوملا 1.6.1 برطرف شده است. همچنین 115 مشکل دیگر که توسط کاربران گزارش داده شده بود در این نسخه برطرف شد.

هدف تیم گسترش، انتشار منظم نسخه های جوملا برای جامعه متن باز است.

در ادامه مشکلات برطرف شده در این نسخه را میتوانید ببینید :

Security

* Low Priority - Core - Information Disclosure.
* Low Priority - Core - Information Disclosure.
* Low Priority - Core - XSS Vulnerabilities.
* Medium Priority - Core - XSS Vulnerabilities.
* Medium Priority - Core - XSS Vulnerabilities.
* Medium Priority - Core - Unauthorised Access.
* Medium Priority - Core - SQL Injection.
* Medium Priority - Core - Clickjacking.

Issues Fixed

ACL     JModelForm enables 'com_checkin' for 'core.manage' - should be 'core.admin'     
Administration     Improve .htaccess rewrite efficency
Administration     Don't always load Mootools (More) in the backend.
Administration     Administrator (with a capital A) does weird stuff     
Administration     *Systeminformation > Directory Permissions: List incomplete     
Administration     Logout in administration menu not working     
Authentication and Login     Gmail authentication fails (Verify Peer variable mistyped)     
Automated Test     Automated ACL system test to test manage permission     
Automated Test     Fix failing unit test for JDocument     
Automated Test     Xcache can not be tested using phpunit     
Automated Test     Add more unit tests for JURI     
Automated Test     Fix failing unit test for JDocumentRenderRSS
Browsers     Font Size not working with Internet Explorer 7     
Code Style     Unused JElement classes in core     
Code Style     Don't use the javascript pseudo protocol when it isn't necessary     
Code Style     Several places calling getXMLparser instead of getXMLParser     
Code Style     Many places calling JHTML:: instead of JHtml::     
Code Style     Fix a number of incorrect comment in components     
Code Style     Don't use sizeof()     
Code Style     Optimize for loops     
Code Style     Empty file administrator/components/com_users/helpers/levels.php     
Components     Unable to create external menu item type with an alias that is a folder name     
Components     Blog pagination options missed in Gobal configuration (com_content)     
Components     Contact form not using Jform makes event not work as expected
Components     Featured articles are reordered when editing one of them     
Components     1.6.1 breaks wrapper menu links     
Components     *Issue with Articles created in front-end and set to featured     
Components     *Missing weblink ini strings when submit/edit weblink from a content     
Components     *Weblinks adding words "Web links" before the actual link text     
Components     Media form field is not allowed access to media manager in the front end     
Components     Wrong CSS class declaration     
Components     Article Title will not go away no matter what.
Components     *Unused show title parameter for archives menu item     
Components     new layouts - No pagination on articles category page if first visit     
Components     *Combined patch for various meta issues in menu items
Components     Extra quote in com_weblinks
Components     Apply (Save and present in Editor again) does not checkout row
Components     Wrong header output in com_contact vCard view makes IE handle vCard downloads wrong...
Components     com_contact vCard link not using JRoute::_() which causes download issues with System - Language Filter plugin enabled and SEF     25550
Components     Category Blog - More Article links don't have limitation     
Components     *ROOT parent category wrongly displays in featured and blog layout     
Components     *Unused Jtoolbarhelper title in Language Manager Content Languages
Components     Sort in Article Category List broken     
Database     failure to delete error message showing incorrectly
Database     performance of assets table query with > 40 articles on website in registered mode
Forms     onchange event does not fire in JFormFieldAMedia     
Front End     Article edit page permits you to attempt to edit checked-out articles causing 403 errors. With patch.
Front End     Menu alias not respecting "active"     
Front End     Undefined notice on 404 page     
Installation     *joomla.xml still exists after install of install     
Installation     Typos in sample data     
Installation     Installer missing client-side check that package was selected prior to pressing Upload and Install Button.     
Javascript     No javascript form validation after clicking submit button     
Joomla! Libraries     access levels - pagination::orderDownIcon appearing before last item     
Joomla! Libraries     Improved fix for XSS issue found in Joomla 1.5.20     
Joomla! Libraries     browser detection script reports wrong informations     
Joomla! Libraries     Installation of tar.gz packages fails in xampp under Windows     
Joomla! Libraries     Remove remaining ereg* functions - Obscolete in PHP 5.3     
Joomla! Libraries     Module plugin and component scriptfile are not copied to final install point     
Joomla! Libraries     The word Array appears below the document when Cache is turned on     
Joomla! Libraries     *rev 20974 breaks normal sliders/tabs behavior     
Joomla! Libraries     *Content language ordering not implemented     
Joomla! Libraries     JPane slider effect not functioning properly     
Joomla! Libraries     Extension "upgrade" method re-installing component
Joomla! Libraries     #24285 change breaks module cache functionality needs to be reverted
Joomla! Libraries     the package strings are not translated when installing or managing"
Languages     *Contact language is ignored in frontend
Languages     Plugin instead of Module in en-GB.lib_joomla.ini
Languages     Incorrect SMTP security option
Languages     Typo in en-GB.lib_joomla.ini
Languages     Some errors and warnings are not translated due to missing JText::_()
Languages     The front end rendering of the media field is missing srings
Languages     Incorrect language keys in error.php of atomic template
Languages     Typos on the 404 page
Languages     com_menus translation is missing for list items
Languages     *Although en-GB language is protected by default in db it can be uninstalled
Languages     *en-GB.files_joomla.sys.ini not loading
Media Manager     media manager folder names hidden when long
Modules     Hiding "Add New Shortcuts" removed Groups and Levels in admin menu
Modules     Module latest user parameter link to contact does not work
Modules     Static caching of language switcher ruins the correct class lang-active behaviour (patch included)
Modules     Changing modules doesn't reflect changes with enabled caching.
Modules     * hr.gif and sr.gif are transparent
Modules     Wrong order in Module Latest Users
Modules     Ordering of two modules options are inconsistent
Modules     *langswitcher module can display content languages with no specific home page
Modules     Database error not handled in mod_users_latest and mod_articles_archive
Modules     *Notices with module Articles category
Modules     Minor Bugs in mod_whosonline
Modules     Module Articles Category takes server timezone instead of Joomla one
Plugins     Form onchange event pointing to non-existant event
Plugins     *Plugin System cache error when debug is on.
Plugins     Language filter redirecting breaks image uploading in frontend. Patch included.
Plugins     Following http://joomlacode.org/gf/project/joomla/tracker/?action=TrackerItemEdit&tracker_item_id=25210
Plugins     *Wrong lang load order when editing plugin
Plugins     Update CodeMirror to Version 1.0
Plugins     *Email Cloak Plugin outputs preformatted code in email "to" field
RTL     RTL issues with beez 2 and beez 5
Search Engine Friendly     Content pictures aren't displaying if SEF is on and System Cache plugin is enabled
Search Engine Friendly     404 after pagebreak in <--prev next --> footer
Search Engine Friendly     The robots.txt file offers no protection for a site installed in a folder.
Search Engine Friendly     Menu item type Alias not editable alias
Search Engine Friendly     *Metatag Robots not working for menu items
Templates     Don't add aria role breadcrumbs
Templates     *Save & Copy template styles issue
Templates     tooltips in high contrast mode (bluestork)
Templates     Hathor: minor bug that causes hidden Date values in com_templates
Templates     admin templates does not add a border on fielset when using tabs
Templates     RTL in Atomic
User Interface     Native support for IIS Rewrite
User Interface     Inconsistency in the naming of the items statuses
User Interface     Fix New and Save icons for other components
User Interface     module assignment slider gives inaccurate information for modules with "all except"
User Interface     Media manager popup - Change of directory don't reflect in list of images and folders on windows system (XAMPP)
User Interface     *Normalizing com_messages UI

TwitterFacebookNewsletterrss

نوار ابزار جوملا فارسی

گوگل پلاس

تیم ترجمه

در این سایت به "جوملا" ترجمه شده است Joomla!®

کتاب جوملا فارسی