دانلود جوملا فارسی


دانلود و استفاده از Joomla CMSکاملا رایگان است.

آخرین نسخه جوملا فارسی را از تنها سایت "رسمی" پشتیبان جوملا دانلود کنید

نصب جوملا جدید

فایل موجود در دو بخش زیر که با نشان آبی در سمت راست آن مشخص شده برای نصب و راه اندازی سایت جدید می باشد.

جوملا! 4.0.6 نسخه کاملzip

برای راه اندازی سایت جدید این بسته که به فرمت zip می باشد، مناسب است.

سایز فایل
25.42
MD5 Signature
6a406685a8eb9d3e15e02cb1cbf120eb

جوملا! 4.0.6 نسخه کاملtar

برای راه اندازی سایت جدید این بسته که به فرمت tar.gz می باشد، مناسب است.

سایز فایل
20.74
MD5 Signature
d73127148f9009dc9c56f299d839a826

بروزرسانی جوملا به آخرین نسخه

فایل های موجود در بخش های زیر که با نشان سبز رنگ در سمت راست آنها مشخص شده برای ارتقا جوملا از نسخه های پایین تر به آخرین نسخه کاربرد دارد. با توجه به نسخه فعلی سایت خود، فایل مناسب را انتخاب و دانلود کنید.

ارتقا به جوملا 4.06zip

برای راه اندازی سایت جدید این بسته که به فرمت zip می باشد، مناسب است.

سایز فایل
23.61
MD5 Signature
21d3515be13b0cf7366e8cb868371dac

ارتقا به جوملا 4.06tar

برای راه اندازی سایت جدید این بسته که به فرمت tar.gz می باشد، مناسب است.

سایز فایل
19.08
MD5 Signature
389af6180d9ad3276ff43642e4e99dd4