دانلود جوملا فارسی


دانلود و استفاده از Joomla CMSکاملا رایگان است.

آخرین نسخه جوملا فارسی را از تنها سایت "رسمی" پشتیبان جوملا دانلود کنید

نصب جوملا جدید

فایل موجود در دو بخش زیر که با نشان آبی در سمت راست آن مشخص شده برای نصب و راه اندازی سایت جدید می باشد.

جوملا! 4.0.4 نسخه کاملzip

برای راه اندازی سایت جدید این بسته که به فرمت zip می باشد، مناسب است.

سایز فایل
25.39
MD5 Signature
82a565dd06daecd531185b58dcc78140

جوملا! 4.0.4 نسخه کاملtar

برای راه اندازی سایت جدید این بسته که به فرمت tar.gz می باشد، مناسب است.

سایز فایل
20.72
MD5 Signature
8636dd8b111d87f7e31db88051fd5e00

بروزرسانی جوملا به آخرین نسخه

فایل های موجود در بخش های زیر که با نشان سبز رنگ در سمت راست آنها مشخص شده برای ارتقا جوملا از نسخه های پایین تر به آخرین نسخه کاربرد دارد. با توجه به نسخه فعلی سایت خود، فایل مناسب را انتخاب و دانلود کنید.

ارتقا به جوملا 4.04zip

برای راه اندازی سایت جدید این بسته که به فرمت zip می باشد، مناسب است.

سایز فایل
23.60
MD5 Signature
60dc295f9bdf043dc652b2b0b44eee49

ارتقا به جوملا 4.04tar

برای راه اندازی سایت جدید این بسته که به فرمت tar.gz می باشد، مناسب است.

سایز فایل
19.08
MD5 Signature
53f4ecfd440d39a5fdd2c0a8a537da71