کامپوننت خبر خوانکامپوننت خبرخوان ( web feed یا news feed یا rss feed ) در جوملا باعث می‌شود شما یکسری لینک به کاربران ارائه کنید تا آنها بتوانند در سایتشان از محتوای لینک‌های شما استفاده کنند یا اینکه ما می‌توانیم از news feed دیگران در سایت مان استفاده کنیم. ما ( از لحاظ آموزشی ) 2 کار می‌توانیم با web feed‌ها انجام دهیم.

  • جزو سایت‌های ارائه کننده news feed باشیم.
  • از feed سایت‌های دیگران در سایت خود استفاده نماییم.

به همین منظور آموزشی با عنوان کامپوننت خبرخوان در دانشنامه جوملا فارسی منتشر شده است.

برای مطالعه این آموزش روی لینک‌ زیر کلیک کنید.

کامپوننت خبرخوان

هر گونه سوال و یا بحث در این رابطه را در انجمن جوملا فارسی مطرح کنید.