فروشگاه جوملا فارسیفروشگاه جوملا فارسی (فروشگاه مدیریت های محتوا) راه اندازی شد.
در این فروشگاه امکانات و خدمات سیستم های مدیریت های محتوا بخصوص جوملا و مامبو عرضه میشود.

فروشگاه مدیریت محتوا از هرگونه فرصت همكاري با شما استقبال كرده و زمينه را براي همكاري هاي مشترک در قالب يك فعاليت برنده ـ برنده فراهم مي بيند.


از شما خواهشمنديم درصورتي كه تمايل به همكاری در هر زمينه با فروشگاه مدیریت محتوا (CMSBazar) داريد با ما تماس بگيريد.