Joomla Day Iranسمینار جوملا جهت تکمیل برنامه های روز جوملا در ایران، بصورت محدود اقدام به پذیرش مقاله جهت قرائت، پیشنهاد سخنرانی یا برگزاری کارگاه های آموزشی می نماید.

از علاقه مندان دعوت می شود پیشنهادات خود را با توجه به محورهای سمینار هرچه سریعتر ارسال نمایند.

 

Joomla Day Iran - lJoomla Day Iran - r

سمینار جوملا جهت تکمیل برنامه های روز جوملا در ایران، بصورت محدود اقدام به پذیرش مقاله برای قرائت، پیشنهاد سخنرانی یا برگزاری کارگاه های آموزشی می نماید.

از علاقه مندان دعوت می شود پیشنهادات خود را با توجه به محورهای سمینار هر چه سریعتر ارسال نمایند.

برای این منظور می توانید با مراجعه به سایت سمینار جوملا، از منوی ثبت نام، پیشنهاد خود را ثبت نمایید.

کلیه درخواست ها در کمیته علمی سمینار بررسی شده و از بین آنها مواردی انتخاب و برای سخنرانی، قرائت مقاله یا برگزاری کارگاه آموزشی در سمینار جوملا دعوت به عمل خواهد آمد.

برای مشاهده فهرست سخنرانان و کارگاه های موجود می توانید به سایت www.JoomlaDay.ir مراجعه نمایید.

درباره روز جوملا | سمینار جوملا در یک نگاه | محورهای سمینار | سخنرانان و کارگاه ها | ارتباط با دبیرخانه | حامیان سمینار