جوملا 3.6.4

در طی هفته‌های گذشته تیم جوملا پیام‌هایی در مورد جوملا 3.7 فرستاده است که چه مواردی در نسخه نهایی گنجانده خواهد شد.

به گزارش جوملا فارسی (مترجم برگزیده جوملا در ایران) تیم جوملا در تلاش برای راه اندازی یک برنامه جهت انتشار منظم نسخه‌های آزمایشی جوملا همانند همیشه است که این نسخه‌ها در دسترس داوطلبان باشد و با حمایت آنها و با به چالش کشیدن موارد قابل لحاظ در نسخه 3.7 یک نسخه کاربردی در دسترس عموم قرار گیرد.

برنامه انتشار جوملا 3.7:

نسخه آلفا 1: 20 دسامبر 2016 مطابق با 30 آذر ماه 1395
نسخه آلفا 2: 10 ژانویه 2017 مطابق با 21 دی ماه 1395
نسخه بتا 1: 24 ژانویه 2017 مطابق با 5 بهمن ماه 1395
نسخه بتا 2: 7 فوریه 2017 مطابق با 19 بهمن ماه 1395
نسخه کاندایدای انتشار 1: 21 فوریه 2017 مطابق با 3 اسفند ماه 1395
نسخه کاندایدای انتشار 2: 7 مارس 2017 مطابق با 17 اسفند ماه 1395
نسخه کاندایدای انتشار 3: 14 مارس 2017 مطابق با 24 اسفند ماه 1395
نسخه کاندایدای انتشار 4: 21 مارس 2017 مطابق با 1 فروردین ماه 1396
نسخه پایدار: 28 مارس 2017 مطابق با 8 فروردین ماه 1396

همانطور که می‌بینید ما در حال شروع برای توسعه این فرآیند هستیم. اگر شما یک توسعه و گسترش دهنده افزونه و قالب هستید تا آغاز مارس 2017 می‌توانید افزونه‌ها و قالب خود را تست کنید.
تیم جوملا فارسی نیز تمام تلاش خود را جهت هماهنگی و بهینه سازی فارسی سازی این نسخه خواهد نمود و پس از انتشار نسخه نهایی جوملا 3.7 فارسی نیز منتشر خواهد شد.