جوملا 1.5.19 منتشر شدپروژه ی جوملا انتشار سریع جوملا 1.5.19 با نام Wojmamni ama batani را اعلام میدارد. این نسخه، امنیتی بوده و 4 ایراد در نسخه ی جوملا 1.5.18 را برطرف ساخته است.
به گزارش تیم مامبولرن هدف گروه توسعه ی جوملا ارائه ی به موقع آپدیت ها و نسخه های بروز میباشد.

تیم مامبولرن در اولین فرصت نسخه ی جوملا 1.5.19 فارسی و نسخه های بروزرسانی را منتشر خواهد کرد.


بروز رسانی های مربوط به جوملا 1.5.19 :

امنیتی

مشکل امنیتی سطح پایین در هسته – آسیب پذیری تزریق کدهای SQL Injection / Interal Path Exposure - SQL
مشکل امنیتی سطح متوسط در هسته – آسیب پذیری XSS در بخش مدیریت جوملا
مشکل امنیتی سطح متوسط در هسته – آسیب پذیری XSS در بخش مدیریت جوملا
مشکل امنیتی سطح متوسط در هسته – آسیب پذیری XSS در بخش مدیریت جوملا

کامپوننت ها

هیچ بروز رسانی در بخش کامپوننتها در این نسخه صورت نگرفته است.

ماژول ها

هیچ بروز رسانی در بخش ماژولها در این نسخه صورت نگرفته است.

پلاگین ها

پلاگین ارتقا Mootools 1.2.4 – توجه داشته باشید تازمانیکه این پلاگین فعال نگردد، هیچ تاثیری در روند کنونی سایت شما نخواهد داشت.

ارث بری

هیچ بروز رسانی در بخش ارث بری در این نسخه صورت نگرفته است.

قالب ها

هیچ بروز رسانی در بخش قالب ها در این نسخه صورت نگرفته است.

زبانها


هیچ بروز رسانی در بخش زبانها در این نسخه صورت نگرفته است.

مدیریت


هیچ بروز رسانی در بخش مدیریت در این نسخه صورت نگرفته است.

سیستم


هیچ بروز رسانی در بخش سیستم در این نسخه صورت نگرفته است.