جوملا 1.5.18پروژه ی جوملا انتشار سریع جوملا 1.5.18 با نام Wojmamni ama wojnaiki را اعلام میدارد. این نسخه، امنیتی بوده و یک ایراد در نسخه ی جوملا 1.5.17 را برطرف ساخته است.
به گزارش تیم جوملا فارسی هدف گروه توسعه ی جوملا ارائه ی به موقع آپدیت ها و نسخه های بروز میباشد.

تیم جوملا فارسی در اولین فرصت نسخه ی جوملا 1.5.18 فارسی و نسخه های بروزرسانی را منتشر خواهد کرد. اخبار جوملا فارسی را دنبال کنید.


بروز رسانی های مربوط به جوملا 1.5.18 :

امنیتی
مشکل امنیتی سطح بالا در هسته – آسیب پذیری XSS در بخش مدیریت جوملا

کامپوننت ها
هیچ بروز رسانی در بخش کامپوننتها در این نسخه صورت نگرفته است.

ماژول ها
هیچ بروز رسانی در بخش ماژولها در این نسخه صورت نگرفته است.

پلاگین ها
هیچ بروز رسانی در بخش پلاگینها در این نسخه صورت نگرفته است.

ارث بری
هیچ بروز رسانی در بخش ارث بری در این نسخه صورت نگرفته است.

قالب ها
هیچ بروز رسانی در بخش قالب ها در این نسخه صورت نگرفته است.

زبانها
هیچ بروز رسانی در بخش زبانها در این نسخه صورت نگرفته است.

مدیریت
هیچ بروز رسانی در بخش مدیریت در این نسخه صورت نگرفته است.

سیستم
هیچ بروز رسانی در بخش سیستم در این نسخه صورت نگرفته است.