جوملا 1.5.14تیم جوملا خبر انتشار جوملا 1.5.14 را با کد [Wojmamni ama naiki] اعلام میدارد . این نسخه شامل حل دو مشکل نسخه 1.5.13 و یک باگ امنیتی میباشد . این نسخه در حالی 8 روز بعد از انتشار جوملا 1.5.13 منتشر میشود که سیکل انتشار نسخه جدید 6 تا 8 هفته است . هدف گروه پروداکشن ، ادامه و ارائه منظم انتشار بروزرسانی های جوملاست . در ادامه مطالب برخی از تغییرات این نسخه را میبینیم .

Security

One low-level security issue was fixed in this release:

* Low Priority - Core - com_mailto Timeout.

For additional information, visit the Joomla Security Center.

Components

* Fixed error message in Media Manager

Modules

* No modules issues were fixed for this release

Plugins

* Fixed callback error message in TinyMCE editor

Legacy

* No legacy issues were fixed for this release

Templates

* No template issues were fixed for this release

Language

* No language issues were fixed for this release

Administrator

* No administrator issues were fixed for this release

System

* No system issues were fixed for this release

Statistics

Statistics for the 1.5.14 release period: