به گزارش جوملا فارسی (تنها مترجم برگزیده جوملا در ایران) تغییرات مهمی که ممکن است لازم باشد انجام دهید تا مطمئن شوید که روند بروزرسانی شما پس ازجوملا 4.0.4 همچنان کار می کند.