تصمیم برای آینده جوملابه گزارش جوملا فارسی، بیست و یکم اکتبر مقارن با بیست و نهم مهر ماه ساعت10am EDT ( پنج و سی دقیقه بعد از ظهر به وقت تهران )  جلسه ای در نیویورک برگزار می شود که در آن در مورد آینده جوملا، مخصوصا جوملا 3.0 که تابستان آینده منتشر خواهد شد، صحبت می شود.

زمان بندی جلسه به صورت زیر می باشد :

  • 10:00 – 10:15 خوش آمد گویی / شرح دستور کار
  • 10:15 – 12:00 صحبت در مورد آینده جوملا 3.0
  • 12:00 – 1:00 نهار
  • 1:00 – 2:00 ادامه جلسه 1
  • 2:00 – 2:15 استراحت
  • 2:15 – 3:15 ادامه جلسه 2
  • 3:15 – 3:30 استراحت
  • 3:30 – 4:30 ادامه جلسه 3
  • 4:30 – 5:00 اختتامیه جلسه


سایت جوملا فارسی به صورت زنده این رویداد را پوشش خواهد داد. برای مشاهده این جلسه به صورت زنده در ساعت مقرر به همین لینک مراجعه کنید.