فستیوال جوملابه گزارش روابط عمومی کمیته برگزاری اولین جشنواره جوملا، طبق درخواست ثبت شده در تقویم وقایع جوملا!، که بررسی و تایید گردید، اولین فستیوال جوملا در جهان در ایران برگزار می‌شود.

جشنواره جوملا از کجا آمد؟
ایده این جشنواره در سال 1390 مطرح شد. به همین سبب کمیته‌ای شامل از اعضای تیم جوملا فارسی و متخصصین سایر حوزه‌ها که با تیم جوملا فارسی همکاری نزدیک دارند، تشکیل شد.

در ابتدا بنا بود، این جشنواره همزمان با اولین سمینار جوملا! در ایران (مشهد - فروردین 1391)، برگزار شود. به همین سبب، دامنه www.joomla-festival.com در همان زمان ثبت و صفحه فیس بوک آن در بهمن ماه 1390 ایجاد شد.

توسط کمیته اجرایی فرآیند برگزاری جشنواره شامل دسته بندی‌ها، نحوه طراحی سایت، نحوه داوری، نحوه ارزیابی سایت‌ها و ... مورد بررسی کامل قرار گرفت. در این زمینه لوگو جشنواره و موضوعات گرافیکی آن نیز طراحی و آماده گردیده و سایت جشنواره آماده رونمایی شد. در آخرین جلسه کمیته اجرایی به سبب زمان اندک باقی مانده تا سمینار جوملا در مشهد و تعطیلات نوروزی و با توجه به هدف کمیته اجرایی برای هر چه بهتر برگزار کردن جشنواره، تصمیم بر آن شد که فرآیند اجرایی جشنواره آغاز نشود و به طور همزمان با زمانبندی سمینار آتی جوملا! برگزار گردد.

تابستان و همزمان با تعیین زمان دومین سمینار جوملا در ایران (کرمان - آبان 1391)، کمیته اجرایی مجددا سازماندهی شد و متخصصین جدیدی که در سمینار مشهد با تیم آشنا شده بودند به کمیته اجرایی پیوستند تا مقدمات جشنواره جوملا به عنوان اولین جشنواره جوملا در جهان را ساماندهی نمایند. در همین راستا و طبق زمانبندی تنظیم شده، در ابتدای شهریور ماه وبسایت اولین جشنواره جوملا در جهان رونمایی گردید و این موضوع در تقویم جوملا! نیز ثبت شد.

این بسیار مایه خرسندی است که ایران، اولین میزبان جشنواره جوملا در جهان توسط تیم متخصص جوملا فارسی ( تیم برگزیده جوملا در ایران ) می‌باشد.

شعار جشنواره: جوملا هنر است، هنر با جوملاست!

Joomla! is Art - Art is Joomla!