بازتاب خبریبا توجه به برگزاری دومین سمینار جوملا همزمان با روز جوملا در ایران در تاریخ 25 آبان ماه  در شهر کرمان که به همت تیم جوملا فارسی ( تیم برگزیده و مرجع جوملا در ایران ) صورت می پذیرد.  این سمینار به شدت مورد توجه رسانه های داخلی قرار گرفته و خبر برگزاری آن در سطح وسیعی در سایت های مختلف منتشر شده است.


لیست برخی از سایت ها که اخبرا سمینار را منعکس کرده اند.