جوملا 1.5.15نسخه RC جوملا 1.5.15 در JoomlaCode قرار گرفت. طبق بررسی به عمل آمده تغییرات این نسخه به شرح زیر است :

  • جایگزینی eregi با  preg_match ( چرا که انتظار میرود eregi در نسخه 6 PHP حذف شود )
  • جایگزینی ereg_replace با str_replace
  • حل مشکل حافظه در com_menu
  • اضافه شدن چند رشته جدید در فایل های زبان
  • ارتقا کتابخانه Simplepie
  • ارتقا TinyMCE