جوملا 3.6.4

جوملا 3.6.4 شامل یک پوشش امنیتی خواهد بود. به گزارش جوملا فارسی (مترجم برگزیده جوملا در ایران) جوملا 3.6.4 با این پوشش امنیتی روز سه شنبه 25 اکتبر مطابق با چهارم آبان ماه منتشر خواهد شد.

تیم امنیتی جوملا (JSST) از یک مسئله امنیتی مهم در هسته جوملا مطلع شده است.

از آنجایی که این حل این مسئله امنیتی بسیار مهم است، لطفا آماده به روز رسانی جوملا خود و نصب و راه اندازی در روز سه شنبه باشید.

تا انتشار این نسخه، لطفا درک کنید که ما نمی‌توانیم هر گونه اطلاعات بیشتر را ارائه دهیم.