به گزارش جوملا فارسی (مترجم برگزیده جوملا در ایران) جوملا 3.4.5 حاوی یک پوشش امنیتی است که مطابق برنامه روز پنجشنبه 22 اکتبر منتشر خواهد شد.

جوملا ۳.۴.۴تیم امنیتی جوملا (JSST) از یک مسئله امنیتی در هسته جوملا مطلع شده است.

از آنجاییکه این مسئله بسیار مهم است، به محض انتشار این نسخه حتما فرآیند بروز رسانی را انجام دهید.

تا انتشار این نسخه ارائه اطلاعات بیشتر میسر نیست که می‌خواهیم این موضوع را درک کنید.

تیم جوملا فارسی تلاش خود را می‌کند که در اولین فرصت نسخه‌های بروزرسانی را در اختیار کاربران فارسی زبان قرار دهد.